Ministerial Staff

Office

1. Sh. R.K. Chaturvedi (B.Sc., M.A., L.L.B.) Office Superintendent (Officiating)
2. Smt. Maya Swami (M.A.) Clerk
3. Sh. Sushil Kumar (B.Sc., B.Ed., PGDCA) Clerk
4. Sh. Dhananjaya Upadhyay (B.Sc., PGDCA) Academic Clerk
5. Sh. Saurabh Gupta (I. Sc.) Clerk
6. Sh. Vivek Chandra (B.Com.) Clerk
7. Sh. Om Prakash Shukla Clerk

Library

1. Librarian Vacant
2. Smt. Vineeta Dhyani (M.A., M.Lib.) Upper Division Clerk
3. Ms. Shalu Saini Clerk

Laboratory

1. Sh. Vikram Singh Negi, B.Sc. (Senior Lab. Assistant) Zoology
2. Sh. Rakesh Kumar Landora, B.Sc. (Senior Lab. Assistant) Botany
3. Sh. Rakesh Gupta B.Sc. ( Senior Lab. Assistant) Chemistry
4. Sh. Abhinav Dhyani Intermediate (Lab. Assistant) Chemistry
5. Sh. Rajesh Kumar B.Sc., B.Ed., PGDCA ( Lab. Assistant) Microbiology
6. Sh. Kamal Mishra, B.Sc. ( Lab. Assistant) Physics
7. Sh. Rahul Kumar, BSc., MBA ( Lab. Assistant) Biotechnology
8. Ms. Meenu Tomar, M.Sc. (Lab. Assistant) Zoology

IVth Class Staff

1. Gautam Mahato
2. Sh. Jai Prakash
3. Sh. Rajendra Singh
4. Sh. Naeem Ahmed
5. Sh. Yashpal Singh
6. Sh. Rajveer Singh
7. Sh. Sonu
8. Smt. Usha Sharma
9. Sh. Hari Om Verma
10. Sh. Jai Prakash Single
11. Sh. Chander Singh
12. Sh. Gyan Prakash Barthwal

13. Sh. Ashok Kumar
14. Sh. Amar Pal Singh
15. Rajesh Kumar
16. Sh. Mohan Chand Joshi
17. Sh. Sunil Kumar
18. Sh. Raju Kumar
19. Sh. Sompal
20. Smt. Suneeta
21. Smt. Rekha
22. Sh. Rajesh Kumar
23. Sh. Ram Kumar
24. Sh. Aman Kumar
25. Sh. Aman Thakur

 

 

All Rights Reserved 2022 © Chinmaya Degree College Haridwar, Uttarakhand